arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Geen categorie

Wat zal er veranderen met de nieuwe Hemelwater­verordening?

Elke druppel telt. Een waarheid die nog nooit zo relevant is geweest met de snel verstedelijkende Vlaamse regio. Met de nieuwe Hemelwaterverordening, die op 2 oktober 2023 in werking treedt, worden de eisen voor waterbeheer strenger. Een nieuwe visie waarin Nature Solutions al 15 jaar dé specialist is. Waar de traditionele systemen falen, steekt Nature Solutions met kop en schouders bovenuit in duurzame oplossingen die naadloos aansluiten bij de nieuwe richtlijnen. Ons doel? Een circulair systeem creëren waarin regenwater maximaal wordt hergebruikt.

Wat verandert er? In het kort:

 • Het vereiste minimale volume voor regenwaterputten wordt verhoogd.
 • Bij de verbouwing of de uitbreiding van bestaande gebouwen is het nu verplicht om een regenwaterput te installeren.
 • Het opgevangen regenwater dient optimaal te worden benut voor doeleinden waarvoor geen drinkwaterkwaliteit nodig is, zoals toiletten doorspoelen, gebruik als schoonmaakwater, in wasmachines en voor buitentoepassingen.
 • De omvang van het buffervolume en de infiltratiezone van de vereiste infiltratievoorzieningen wordt uitgebreid.
 • Als technische omstandigheden het niet toelaten een infiltratievoorziening aan te leggen, dan wordt het buffervolume voor grote verharde oppervlakken vergroot.
 • Er wordt een mogelijkheid ingevoerd om verplichtingen met betrekking tot het beheer van regenwater collectief na te komen.

We zoomen wat dieper in op enkele relevante wijzigingen.

Verplicht ontkoppelen van RWA en DWA

Hemelwater en afvalwater moeten altijd apart worden gehouden. Voor bestaande gebouwen waar momenteel geen scheiding is tussen hemelwater en afvalwater, wordt een gescheiden systeem alleen verplicht gesteld als dit kan worden uitgevoerd zonder de noodzaak voor extra leidingwerk door of onder het bestaande gebouw (gebouwen die gebouwd zijn voor 1 februari 2005).

Een hemelwaterput plaatsen wordt verplicht bij nieuwbouw

Voor nieuwe bouwprojecten, reconstructies of renovaties die betrekking hebben op de waterafvoer is het verplicht om één of meerdere regenwaterputten te installeren. Het minimale volume van de hemelwaterput hangt af van de grootte van jouw dak.

 • Horizontale dakoppervlakte kleiner dan 80 m2
  • 5.000 liter
 • Horizontale dakoppervlakte vanaf 80 m2 en kleiner dan 120 m2
  • 7.500 liter
 • Horizontale dakoppervlakte vanaf 120 m2 en kleiner dan 200 m2
  • 10.000 liter
 • Horizontale dakoppervlakte vanaf 200 m2
  • minimaal 100 liter per vierkante meter horizontale dakoppervlakte tenzij uit de aanvraag blijkt dat de gebruiksmogelijkheden niet in verhouding zijn tot het vastgelegde volume.

Nieuwe normen voor infiltratie- en buffervoorziening

Vanaf 2023 is de installatie van een infiltratievoorziening standaard verplicht, tenzij het betreffende terrein kleiner is dan 120 m2. De omvang van deze voorziening wordt bepaald op basis van het afwaterende oppervlak: er wordt een buffervolume van 33 l/m2 en een infiltratieoppervlakte van 8% vereist. De aanleg ervan dient in principe bovengronds te gebeuren, tenzij uitdrukkelijk wordt aangetoond dat ondergrondse installatie onontkoombaar is. Daarbij wordt aangenomen dat een diepte tot 50 cm boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand ligt. Bij grotere diepten en een afwaterend oppervlak van meer dan 1.000 m2 zijn aanvullende tests noodzakelijk. De overloop moet zich op maximaal 30 cm onder het maaiveld bevinden.

Als technische beperkingen de aanleg van een infiltratievoorziening verhinderen, dan wordt een buffervoorziening verplicht voor terreinen met een afwaterend oppervlak van 1.000 m2 of meer. Voor terreinen met minder dan 1.000 m2 afwaterend oppervlak is een buffervoorziening niet vereist en is directe afvoer naar RWA toegestaan. De grootte van deze buffervoorziening is als volgt vastgesteld: een buffervolume van 43 l/m2 en een maximale lozingssnelheid van 5 l/s per hectare.

Schakel de hulp van Nature Solutions in

Benieuwd naar het volledige besluit van de Vlaamse Regering? Download het hier!

Besluit Hemelwater­verordening