arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Nieuws

NIEUWE TOEPASSINGEN VOOR GERE­CUPEREERD REGENWATER!

TRANSfarm start een project op zijn pilootboerderij om de mogelijkheden van regenwater verder te onderzoeken. De organisatie vangt het hemelwater op in waterbekkens en wil het ter plaatse maximaal recupereren voor diverse toepassingen. Zo denkt het onder meer aan de installatie van drijvende zonnepanelen op het waterbekken voor lokale en hernieuwbare energieproductie. Ook wil TRANSfarm het regenwater gebruiken in een aquacultuurfaciliteit en voor een slim irrigatiesysteem. Bovendien gaat het op zoek naar nog meer mogelijkheden om al dit water optimaal te kunnen inzetten.

Met deze pilootopstelling kan TRANSfarm valideren welke toepassingen het best werken. Hierbij kijkt het naar welke vorm voor waterhergebruik op kleine schaal een meerwaarde kan betekenen en dus welke oplossing er gebruikt kan worden op grote schaal. Bij een succesvol resultaat zouden Vlaamse landbouwbedrijven dit model voor regenwaterrecuperatie gedeeltelijk of volledig kunnen overnemen.

Bronnen

https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten/regen-het-nieuwe-goud-nieuwe-toepassingen-voor-gerecupereerd-hemelwater