arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Nieuws

ONDERZOEK BEVESTIGT: FARMA­CEUTISCHE PRODUCTEN ZIJN AANWEZIG IN BIJNA ALLE RIVIEREN TER WERELD!

Onze rivieren wereldwijd zijn er slecht aan toe. Uit onderzoek blijkt dat 80% van het afvalwater in de wereld ongezuiverd geloosd wordt en dit met desastreuse gevolgen. De concentratie van farmaceutische producten in waterlopen bereikt levensgevaarlijke niveaus en kan een ernstige bedreiging vormen voor het milieu en de volksgezondheid. De oplossing bestaat erin de rioleringssystemen en de afvalwaterbehandeling te verbeteren.

De grote ontdekking

Een team wetenschappers van de York University in het Verenigd Koninkrijk nam meer dan 1.000 watermonsters af in maar liefst 258 rivieren uit 104 landen. Hierbij ontdekten ze dat vele daarvan hoge concentraties aan medicinale geneesmiddelen bevatten. De veilige niveaus werden hier vlot overschreden.

Er werden stalen genomen in elk continent. Slechts twee rivieren in IJsland en één in de buurt van Venezuela – waarvan de inwoners geen moderne geneesmiddelen gebruiken – bleken onaangetast. De hoogste concentraties werden gevonden in Lahore in Pakistan, La Paz in Bolivia en Addis Abeba in Ethiopië. In de Kai Tak-rivier in de SAR Hong Kong werd het grootste aantal geneesmiddelen aangetroffen, namelijk 34.

Rivieren in Brussel, Luxemburg en Dallas behoorden tot 20% van de waterwegen met de hoogste concentratie drugs. En zelfs op Antarctica werden vier soorten medicinale producten aangetroffen.

Er werden sporen van allerlei medicijnen gevonden. Geneesmiddelen tegen epilepsie en diabetes maar ook antidepressiva, anesthetica en antibiotica. En vooral die laatste groep is verontrustend, aangezien hierdoor bacteriën resistentie kunnen ontwikkelen tegen deze middelen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wordt dit één van de top tien bedreigingen voor de volksgezondheid. Het Wereld Economisch Forum Antimicrobiele Resistentie en Water: The Risks an Costs for Economies and Societies voorspelt dat tegen 2050 antibioticaresistentie maar liefst tien miljoen doden per jaar kunnen veroorzaken.

Niet enkel de menselijke gezondheid loopt gevaar door de geneesmiddelen in onze rivieren, maar ook de dieren lijden hieronder. Zo kunnen medicijnen zoals anticonceptiemiddelen de vruchtbaarheid van zeedieren belemmeren en de kwetsbaarheid vergroten. Dat zorgt er dan weer voor dat er minder eten zal zijn voor de mens. Het is dus van levensbelang om een oplossing te zoeken. En om die te vinden, kijken we naar de oorzaken.

Wat is de oorzaak van deze schokkende cijfers?

Er lijkt en patroon te zijn. De problemen zijn erger wanneer de afvalwaterzuivering niet – of minder – doeltreffend is. Ook op plaatsen waar geneesmiddelen worden geproduceerd zijn de resultaten opmerkelijk negatiever. Ziekenhuisafval, septische tanks en farmaceutische productielocaties werden hierbij aangewezen als de belangrijkste bronnen van drugsverontreiniging in rivieren. De onderzoekers geven aan dat het niveau van aangetroffen stoffen een bedreiging vormt om te kunnen voldoen aan de VN-doelstelling voor duurzame ontwikkeling. Dit doel is gericht op het voorzien van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen voor iedereen, en dat tegen 2030.

De oplossing?

De oplossing voor dit probleem ligt volgens het York-onderzoek bij het verbeteren van rioleringssystemen en afvalwaterzuivering. De 80% water die momenteel zomaar geloosd wordt in de natuur kunnen terugschroeven, dat is de sleutel. En dat – in het allerbeste geval – naar 0%. Het installeren van waterzuivering- en recuperatiesystemen is een eerste stap naar optimaal gebruik van het nu verloren water. Volledige eliminatie van onnodig geloosd en vervuild water gaan we hiermee nog niet bereiken, dat zal om meer infrastructurele maatregelen vragen. Maar het is een mooi begin.

De analisten van het World Economic Forum zijn het daarmee eens. Zij schatten dat de kosten voor het bereiken van de wereldwijde doelstellingen voor schoon water kunnen oplopen tot 47 miljard dollar per jaar. Maar de voordelen zijn oneindig, naast een betere gezondheid, worden economieën veerkrachtiger voor de meest kwetsbare mensen.

Draagt jouw bedrijf zijn steentje bij?

Om ervoor te zorgen dat jij met jouw bedrijf bijdraagt aan waterrecuperatie, kan je zelf aan de slag! Bij Nature Solutions voorzien we oplossingen op maat. Zo kan jouw bedrijf waar mogelijk starten met het aanvullen van grondwaterreserves en regenwaterrecuperatie. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Bronnen

https://www.weforum.org/agenda/2022/02/pharmaceutical-pollution-health-drugs-rivers