arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Nieuws

Nieuwe waterbehandeling verwijdert ‘forever chemicals’ voor altijd

Een baanbrekende waterbehandelingstechnologie heeft de krantenkoppen gehaald vanwege haar vermogen om zogenaamde ‘forever chemicals’ permanent uit water te verwijderen. Deze innovatieve methode biedt nieuwe hoop voor de zuivering van water en de bescherming van mens en milieu tegen deze schadelijke stoffen.

‘Forever chemicals’, ook bekend als PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen), zijn synthetische chemicaliën die niet biologisch afbreekbaar zijn en zich ophopen in het milieu en het menselijk lichaam. Ze worden vaak gebruikt in industriële processen, brandbestrijdingsmiddelen en consumentenproducten. Hun aanwezigheid in waterbronnen vormt een ernstig risico voor de volksgezondheid.

De nieuwe waterbehandelingstechnologie maakt gebruik van geavanceerde filtratie- en adsorptiemethoden (lees: droogkookmethode) om PFAS op moleculair niveau te verwijderen. Door het water door speciale filters te leiden, worden de ‘forever chemicals’ effectief vastgelegd en gevangen. Deze techniek biedt een veelbelovende oplossing voor de aanpak van de vervuiling van PFAS in drinkwater en andere waterbronnen. Een duurzame en efficiënte methode om schadelijke stoffen te verwijderen, waardoor de waterkwaliteit verbetert. Daarnaast waarborgt dit de toegang tot schoon water voor huidige en toekomstige generaties.

Deze nieuwe waterbehandelingstechnologie heeft al veelbelovende resultaten opgeleverd in verschillende regio’s over de hele wereld. Er werd al aangetoond dat deze techniek significante hoeveelheden PFAS uit water kan verwijderen, waardoor de risico’s voor mens en milieu worden verminderd. Deze technologie opent de deur naar een nieuwe generatie waterzuiveringssystemen die de strijd aangaan met ‘forever chemicals’.

Door te investeren in technologieën die schadelijke stoffen uit ons water verwijderen, kunnen we een gezondere en schonere leefomgeving creëren voor ons allemaal!

Bronnen

Brandes, R., & Brandes, R. (2023). Engineers Design Water Filtration Method That Permanently Removes Toxic “Forever Chemicals”. Nice News
https://nicenews.com/innovation/new-water-treatment-removes-forever-chemicals/