arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Nieuws

STAAN DE VERENIGDE NATIES WEL ACHTER HUN EIGEN SDG’S?

Staan de verenigde naties wel achter hun eigen SDG’s?

Wij pleiten voor SDG nr 18: geen discriminatie aan de hand van de gezondheidspas.

Sinds 2019 werken we samen met Voka aan de stilaan bekende SDG’s van de verenigde naties. Omdat wij al sinds onze oprichting in 2007 duurzaamheid en MVO als basiswaarde in onze strategie opnemen, leek het ons vanzelfsprekend om bij een eerste voorzet van Voka, die het VCDO-charter uitrolde, aan tafel te gaan zitten.

Die SDG’s zitten boordevol mooie waarden over mens en planeet. Wie kan daar iets op tegen hebben? Helaas: de aandachtige lezer ontdekt al snel dat de VN de SDG’s uitrolde in teken van agenda 2030.

Iedereen met een beetje historische kennis en interesse in wereldpolitiek fronst nu wellicht (of hopelijk?) de wenkbrauwen. Die agenda 2030 is ondertussen een fel besproken topic bij voor- en tegenstanders. Hoe ver is die agenda 2030 van ons “oud normaal” verwijderd? Weet iedereen wel waarover dit gaat? Is dat wat wij willen?

De SDG’s zijn een zorgvuldig stappenplan, verdeeld in 17 categorieën, die je onder onze “duurzame ontwikkelingsdoelstellingen” op onze website kan terug vinden. Met gepaste trotst stapten wij mee in dit programma. Nagenoeg elke waarde streeft verbetering van het wereldbeeld na. Propere oceanen, meer inclusie, meer gelijkheid en minder armoede: uiteraard. Dat is de wereld waarin wij willen leven.

Voor ons was één van de belangrijkste waarden “tegen discriminatie”. Hij zit al dan niet toevallig eerder verscholen in 3 SDG’s.

Als ik naar het veranderende wereldbeeld van vandaag kijk, stel ik me de vraag waar discriminatie volgens de VN begint en eindigt. Langzaam maar zeker worden ons verplichtingen opgelegd “in naam van de volksgezondheid”, die ons prompt terug richting apartheid katapulteren.

Met kleine zoete paplepeltjes worden we gewend gemaakt aan de heersende QR-codes. Initieel kwam men hiermee naar buiten rondom de ons welbekende crisis van het afgelopen 1,5 jaar – maar is dat wel zo?

De plannen zijn veel uitvoeriger omschreven in een agenda 2030, die lang voor deze crisis werd opgesteld. Gaat de QR-pas wel om een gezondheidscrisis? Er worden al digitale portefeuilles gecreëerd tegen 2023 en CO² wordt samen met climat change in één adem gelinkt aan deze QR-pas.
In de huidige crisis werkt deze QR-pas regelrecht discriminatie in de hand. Je hebt wel of geen toegang tot zaken aan de hand van een groen of rood vinkje. Laat ons dit vooral geen gezondheidstoestand noemen. Ieder helderdenkend mens weet dat hier geen enkel oorzakelijk verband mee kan gelegd worden. “Gezondheid” is immers niet beperkt tot het al dan niet hebben van één virus of een prik. Koppel de agenda 2030 eens aan alle potentie van deze QR-pas. Gaat er nog geen belletje rinkelen?

Waarom wil ik hier een artikel aan wijden? Omdat ik mezelf als ondernemer en als mens zorgen maak om mijn klanten en mede-ondernemers. Klanten zijn plotseling niet overal meer welkom en collega’s worden alweer gedwongen om keuzes te maken met zware financiële gevolgen.
Hebben de horeca- en evenementensector al niet genoeg geleden? Voorlopig bleef de inzet beperkt tot geld en overleven, nu staat menselijkheid op het spel. Vervat in een QR-code.

Deze pijnlijke, overduidelijke discriminatievorm toelaten is één, ze laten uitvoeren door derden is twee. Het fietst de democratie vlotjes voorbij. We hebben het maar te aanvaarden.

Omdat ik met het lopende VCDO-charter ieder jaar nauwgezet mijn targets rond 10 SDG-topics moet halen en daar via een audit over beslist wordt, vind ik dat het verdedigen van deze waarden OOK tot mijn taken behoort.
Wie weigert mensen aan de deur te discrimineren aan de hand van de QR-pas, heeft gewoon gelijk. Iedereen moet vrij zijn om te bepalen wie hij in zijn zaak, bedrijf of restaurant laat. Mensen en bedrijven zijn best wel zelf in staat om belangrijke keuzes te maken en te beslissen wat ‘het beste is’.

Waar is de stem van de verenigde naties? Van de ondernemers? Neen tegen discriminatie!

In landen als Italië zien we al dat verloning gekoppeld wordt aan deze QR-code. Hellen we nog verder af richting Australië of Canada, waar je je al maanden niet meer vrij kan bewegen? Laten wij dit zomaar gebeuren? De politiek zal onder druk op een gegeven moment moeten volgen, want agenda 2030 komt dichterbij. Een audit van hoog niveau.

Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de gewone mens, de ondernemers, de ambtenaren, de ordediensten, bij jou en mij.
We hebben het volste recht om NEE te zeggen tegen een QR-normalisatie. Het is een zeer terechte NEE tegen discriminatie, ongeacht welke omstandigheden en overtuigingen er in omloop zijn.
Wat bepaalt een rood of groen vinkje meer dan een administratief gegeven? Niets. Het is het reduceren van een uniek menselijk individu tot een ja of nee. Het is een brandmerk, een stigma, dat ik anno 2021 niet voor mogelijk achtte. Het is de ultieme vorm van ontmenselijking.

Een gezondheidscrisis kan op vele andere, meer menselijke en wetenschappelijk onderbouwde manieren worden aangepakt, in solidariteit en samenspraak met ondernemers. Er bestaan sterk geargumenteerde documentaires als www.tegenwind.tv , die in elke huiskamer uitgezonden zouden moeten worden. Er zijn weldegelijk gefundeerde alternatieven. Men zegt wel eens “de weg naar buiten is de weg naar binnen”. Het is 5 voor 12.

Wij delen gratis “vrijheidszone”-stickers uit, die je vrijelijk aan de inkom van je bedrijf of horecazaak kan kleven. Maak duidelijk dat we het als ondernemers en als mens niet eens zijn. Toon je ongenoegen zonder schroom.
Wij kiezen voor menselijkheid, niet voor hokjes. Wij kiezen voor vrijheid, niet voor controle en beperking. Wij kiezen voor leven.