arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Nieuws

Verwerken we binnenkort ook voedselafval in afvalwater­installaties?

In Australië belanden grote hoeveelheden voedselafval op de stortplaats. Hier rot het weg, waardoor het broeikasgas methaan vrijkomt. Hoewel sommige plaatsen dit ‘stortgas’ opvangen om energie te genereren of het verbranden om CO2 vrij te maken, heeft het een grote impact op het milieu. Als alternatief voor storten en composteren, onderzochten experts in Sydney de mogelijkheid om voedselafval te verwerken in afvalwaterzuiveringsinstallaties. De onderzoekers delen mee dat alle veertien afvalwaterzuiveringsinstallaties in Sydney kunnen worden aangepast om voedselafval te accepteren, waardoor hernieuwbare energie wordt geproduceerd en bodemverbetering mogelijk wordt.

De drie onderzochte afvalwaterinstallaties hebben de potentie om jaarlijks ongeveer 38 miljard liter methaan te produceren, wat de behoefte aan aardgas voor 30.000 huishoudens zou kunnen vervangen. Daarnaast wordt geschat dat de hoeveelheid bio-energie die het organische afval kan opleveren vier en een half keer meer zal zijn dan de energieopwekking via zonnepanelen in deze regio.

Om anaerobe vergisting in afvalwaterinstallaties optimaal te benutten, is het van groot belang om voedselafval al bij de bron te scheiden van ander afval. Deze aanpak is essentieel om verontreiniging en ongeschikte materialen te vermijden, die anders de doeltreffendheid van het proces zouden hinderen.

Een opmerkelijk project is de Malabar-afvalwaterinstallatie in Sydney, waar biogas voor het eerst in Australië in het gasnetwerk wordt geïnjecteerd. Dit onderzoek bevestigt de haalbaarheid van deze aanpak. Door voedselafval te verminderen en afvalwaterinstallaties voor energieproductie te benutten, komen we dichter bij het behalen van de vooropgestelde netto nuldoelstellingen en dragen we bij aan een duurzamere toekomst.

Nature Solutions kan deze aanpak alleen maar aanmoedigen. Zo zetten we samen een grote stap vooruit richting een duurzaam water- en afvalbeleid.

Bron

Jazbec, M., Turner, A., Madden, B. (2023, 22 augustus). Zo kunnen afvalwaterinstallaties voedselverspilling aanpakken, energie opwekken en emissies terugdringen. Eos Tracé.
https://eostrace.be/artikelen/zo-kunnen-afvalwaterinstallaties-voedselverspilling-aanpakken-energie-opwekken-en-emissies-terugdringen