arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Nieuws

WATERLOUPE

Ons milieu verandert voortdurend. Zowel de weersomstandigheden als het bevolkingsaantal en de sociaaleconomische ontwikkeling zijn constant in beweging. Al deze veranderingen hebben een grote invloed op de watervoorraden. Enkele gevolgen hiervan zijn waterschaarste, vervuild water en overstromingen. We moeten bewust worden van deze veranderingen zodat we hierop kunnen reageren.

Wanneer we naar productieprocessen kijken, wordt er steeds meer water gebruikt om essentiële consumptiegoederen te maken. De watervoorziening staat ook hier onder druk. Fabrikant Kimberly-Clark neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ernstig en streeft naar een duurzaam beheer van de watervoorraden waar het bedrijf gevestigd is.

In 2017 sloegen Kimberly-Clark en Deltares de handen in elkaar om onderzoek te doen naar het water en de ondergrond op plekken waar Kimberly-Clark gevestigd was. Op die manier konden zij de risico’s van waterschaarste beperken, bestaansmiddelen verbeteren en de kosten verlagen. Dit in twee verschillende stroomgebieden. Deltares maakte een prototype van de WaterLOUPE-tool om iedereen in deze stroomgebieden te betrekken. In deze tool vindt u informatie over de beschikbaarheid en het gebruik van water. Dit op schaal en in de tijd.

De afgelopen maanden werd de tool voorgesteld aan lokale belanghebbenden en andere fabrikanten. Ze kregen hier onder andere feedback over de functionaliteit, inhoud en andere verbeteringen die mogelijk zijn. In de nabije toekomst wilt Deltares verdere verbeteringen doorvoeren. Deltares hoopt hiermee de welvaart en economische gelijkheid in stroomgebieden te bevorderen. Daarnaast ondersteunen ze industrieën bij hun inspanningen om watergebruik te reduceren en in kaart te brengen.

Op 22 maart 2021 – Wereldwaterdag – werd de WaterLOUPE 2.0 gelanceerd. Dit is een hulpmiddel voor vele gemeenschappen om risico’s rond zoetwaterbronnen te analyseren en beperkingsstrategieën te creëren. Veel gemeenten, bedrijven en gemeenschappen gebruiken deze inzichten om de zoetwatervoorraaden op peil te houden en de risico’s op watertekort te verkleinen.

De WaterLOUPE houdt sociale, economische en andere factoren bij die de beschikbaarheid van zoet water beinvloeden. Al deze informatie wordt visueel weergegeven op een gebruiksvriendelijk dashboard. Hierop kan je voorspellingen en scenario’s bekijken tot over 30 jaar. Het paneel is ontworpen als open-source tool en kan bijgevolg worden uitgebreid. De ontwikkelaars hopen dat deze applicatie uitgroeit tot een systeem dat de impact test van alle aspecten van waterbeheer, zoals de lokale voorziening en consumptie.

Bij Nature Solutions vindt u methodes om de risico’s op watertekorten te vermijden. We hebben innovatieve ideëen om waterherbruik te stimuleren en waterverbruik te reduceren. Samen met u gaan we op zoek naar oplossingen op maat, want iedereen moet de mogelijkheid krijgen om zijn steentje bij te dragen.

Bent u op zoek naar een manier om uw watervoetafdruk te verkleinen, maar weet u niet goed hoe? Contacteer ons voor advies op maat.

Bronnen

Corporation, K. (2021, 22 maart). Kimberly-Clark Launches Expanded WaterLOUPE 2.0 Tool to Help Communities Develop Sustainable Water Stewardship Plans. PR Newswire. Geraadpleegd op 8 maart 2022, van https://www.prnewswire.com/news-releases/kimberly-clark-launches-expanded-waterloupe-2-0-tool-to-help-communities-develop-sustainable-water-stewardship-plans-301252938.html

Deltares. (2019, 22 maart). WaterLOUPE: Mitigating water risks to improve livelihoods and reduce costs. Geraadpleegd op 8 maart 2022, van https://www.deltares.nl/en/projects/waterloupe-mitigating-water-risks-improve-livelihoods-reduce-costs/

Water LOUPE – Deltares. (z.d.). WaterLOUPE. Water LOUPE. Geraadpleegd op 8 maart 2022, van https://waterloupe.deltares.nl/en/