arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Pers

WATERPROEF: BOUWEN AAN AANGENAAM KLIMAAT

Half september confronteerde het klimaatrapport 2015 ons met de te verwachte klimaatveranderingen in België: hogere temperaturen, meer neerslag, hardere wind en stijging van het zeewater. Het rapport legt de nadruk op de gevolgen voor het waterbeheer en de volksgezondheid.

Het is nog niet te laat om in te grijpen en zelf iets te doen! Daarom staken, op initiatief van beweging.net Antwerpen, vrijwilligers en organisaties zoals Antwerpen aan ’t woord en Universiteit Antwerpen de koppen bij elkaar. Ze ontwikkelden een traject van drie avonden onder de noemer ‘Waterproef’ om Antwerpenaren te laten nadenken over de weg naar een klimaatbestendige stad en wat we daar zelf aan kunnen doen.

Want klimaatverandering is een kans. Als we hiermee nu al rekening houden in plannen en infrastructuurwerken, dan zijn er talloze mogelijkheden die helpen om van Antwerpen nog meer een stad te maken die aantrekkelijk is om te wonen, te recreëren, te werken en te investeren.

Op het programma staan deskundige sprekers uit Nederland en Antwerpen die ingaan op het Sigma-plan, hoe we water ruimte in de stad geven, wat we leren uit Rotterdam, welke klimaat-maatregelen we kunnen nemen … De laatste avond gaat over ‘Wat kunnen we samen zelf doen?’. Daarbij inspireren we met vijf voorbeelden en gaan in gesprek: Hoe maken we de stad klimaatbestendig en tegelijk beter om in te leven?

Denk mee na over klimaatverandering

Maandag 5 oktober 2015
Prof. Dr. Ir. Patrick Willems, KUL: Impact van de klimaatverandering op Antwerpen.
Ir. Hans De Preter, Waterwegen en Zeekanaal: Hoe wordt de stad door het Sigmaplan beschermd tegen overstromingen?
Luk Vanmaele en Tompy Hoedelmans, stedenbouwkundigen: Hoe geven we water de ruimte in de stad? Vroeger, nu en in de toekomst.

Maandag 19 oktober 2015
Arnoud Molenaar, programmanager van Rotterdam Climate Proof: Wat leren we uit de aanpak in Rotterdam?
Griet Lambrechts, klimaatverantwoordelijke Stadsontwikkeling Antwerpen en Ann Crabbé, onderzoekster klimaatadaptie UA: Studies en maatregelen in Antwerpen.

Maandag 9 november 2015
Wat kunnen we samen zelf doen? We inspireren met vijf voorbeelden en gaan in gesprek: Hoe maken we de stad klimaatbestendig en tegelijk beter om in te leven?
Conclusies door Minister Joke Schauvliege.

Deelname: 5 euro voor de drie avonden
Locatie: De Stroming, Nationalestraat 111, Antwerpen, telkens van 20 tot 22 uur
Inschrijven: antwerpen@beweging.net – tel. 03 220 12 22