arrow

Het laatste nieuws over water

Water is tegenwoordig een hot topic. Naast onze commerciële activiteiten zetten we bij Nature Solutions ook sterk in op sensibilisering en correcte informatieverspreiding. Hier kan u steeds terecht voor de meest recente wateractualiteit en de allerlaatste Nature Solutionsnieuwtjes!

Nieuws

WERELDWATERDAG 2022: DE ONSCHATBARE WAARDE VAN GRONDWATER

Op Wereldwaterdag focust de VN elk jaar internationaal op het belang van water. Met deze dag wordt er aandacht gevraagd voor de wereldwijde watercrisis waardoor momenteel 2 miljard mensen geen toegang hebben tot veilig drinkwater. Jaarlijks wordt er een ander aspect van water in de kijker gezet. In 2022 is grondwater het thema, met als baseline ‘Groundwater – making the invisible visible’. Grondwater bevindt zich namelijk in de bodem en is daardoor onzichtbaar. Desondanks heeft het een zodanig grote impact die overal zichtbaar is.

Verstopt onder de grond zit een waterbron van onschatbare waarde: grondwater. Dit water bevindt zich in aquifers of watervoerende lagen in de ondergrond. Zo’n laag wordt gevormd door stenen, zand en grind, en houdt het water op in de bodem. Dit grondwater voedt bronnen, rivieren, meren en draslanden, en sijpelt uiteindelijk in de oceaan. Maar hoe komt dit water in de bodem? Wel, dat komt voornamelijk door regen en sneeuw die in de bodem dringt. Het grondwater kan nadien door waterputten en pompen weer naar de oppervlakte gebracht worden.

Wereldwaterdag focust dit jaar specifiek op dit grondwater om het belang ervan aan te tonen. Bijna al het zoet water wereldwijd is namelijk grondwater. Zonder zou leven op onze planeet niet mogelijk zijn. Bepaalde droge plaatsen – zoals woestijngebieden – zijn zelfs volledig afhankelijk van grondwater. We gebruiken dit water om van te drinken, voor sanitaire voorzieningen, voor voedselproductie en andere industriële processen. Daarnaast is het ook ontzettend belangrijk voor de gezonde werking van ecosystemen in bijvoorbeeld draslanden en rivieren.

Helaas maken we te veel gebruik van dit kostbare grondwater en daalt door de algemene verharding het grondwaterniveau jaar na jaar. Er wordt namelijk meer water opgepompt dan de bodem terug kan opnemen door regen- en sneeuwval. Overexploitatie kan leiden tot landinstabiliteit en verzakkingen, en in kustgebieden kan het zeewater de bodem binnendringen.

Daarnaast is ook vervuiling van het grondwater een fundamenteel probleem. Het water kan gezuiverd worden, maar dit is vaak een lang en omslachtig proces. Deze vervuiling verhoogt enerzijds de kost van grondwater, en anderzijds zorgt het ervoor dat het grondwater vaak gewoon niet meer gebruikt kan worden.

Het belang van grondwater is echter niet altijd goed genoeg gekend. Daarom kaart de VN dit jaar de schaarste hiervan aan tijdens de Wereldwaterdag. We moeten niet alleen het grondwater beschermen, maar er moet ook duurzamer mee omgegaan worden. Het ‘onzichtbare’ water onder de grond speelt een cruciale rol in het leven aan de oppervlakte, maar dit geldt ook omgekeerd. Wat we bovengronds doen, heeft rechtstreeks een impact op de kwaliteit en de hoeveelheid beschikbaar water in de bodem.

Ook bij Nature Solutions dragen we hieraan ons steentje bij. Dankzij waterinfiltratiesystemen, waterbuffers en opslagputten zorgen we ervoor dat water bij hevige regenval opgeslagen wordt, zodat het nadien vertraagd geloosd kan worden. Daardoor kan de bodem het water effectief opnemen. En zo wordt de kostbare voorraad aan grondwater toch weer een beetje aangevuld. Interesse in beter waterbeheer op uw bedrijfsterrein? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen u hier graag mee verder.

Bronnen

World Water Day | World Water Day 2022. (z.d.). World Water Day. Geraadpleegd op 14 februari 2022, van https://www.worldwaterday.org/