Duurzaam waterbeheer

INFILTRATIE OF VERTRAAGDE LOZING VAN REGENWATER

Opgeslagen water op tempo van bodem lozen

Wat met het overtollige water in bufferbekken en opslagputten? Deze moeten langzaam in de bodem kunnen infiltreren. Daarom leggen wij onder verharde oppervlaktes een infiltratiebed aan. Onder een bedrijfsparking bijvoorbeeld.

Plaatsen pompput ideale oplossing

Een vertraagde lozing is een mogelijkheid wanneer de rivieren de zware stortbuien al verteerden. We plaatsen dan een pompput of wervelventiel. Het is een uitstekende manier om het opgeslagen water vertraagd in de bodem te laten sijpelen. Een infiltratieriolering remt de afvoer van het regenwater af.

Bij grote bedrijfsterreinen

Bij grote bedrijfsterreinen is een gravitaire afvloeiing van regen- of vuilwater vaak niet mogelijk. De afstanden van de riolering zijn erg groot, waardoor de leiding te diep uitkomt op de straataansluiting. Dat hoogteverschil vangen wij op door het plaatsen van een pompput. Deze kunt u bijvoorbeeld gebruiken om vertraagd te lozen of om loskades leeg te pompen.


Voorbeeldprojecten


OPEN
PROJECT DETAILS
Regenwatervoorzieningen, bestrating en elektrische laadpalen

OPEN
PROJECT DETAILS
Bouw, wegenwerken en waterbeheer

OPEN
PROJECT DETAILS
Infiltratiegeul tegen wateroverlast

OPEN
PROJECT DETAILS
Waterdoorlatende bestrating met vertraagde lozing

OPEN
PROJECT DETAILS
Naar bestrating met infiltratie, laadpalen en zonnepanelen

OPEN
PROJECT DETAILS
Met wegverharding, regenputten en gerenoveerde riolering

OPEN
PROJECT DETAILS
Nieuw wegdek, uitbouw van riolering en infiltratievoorzieningen

OPEN
PROJECT DETAILS
Voorstudie leidt tot samenwerking

OPEN
PROJECT DETAILS
Open wadi en waterdoorlatende bestrating

OPEN
PROJECT DETAILS
Nieuwe bestrating, verlichting en riolering

OPEN
PROJECT DETAILS
Uitbreiding van parking in Niel

OPEN
PROJECT DETAILS
Vernieuwde riolering en bestrating rond datacenter

OPEN
PROJECT DETAILS
Nieuwe losplaats met regenwaterbuffer

OPEN
PROJECT DETAILS
Waterbeheer via slibopvangputten, olie-afscheider en meetgoot

OPEN
PROJECT DETAILS
Wandelpad met duurzame ledverlichting

OPEN
PROJECT DETAILS
Gloednieuwe site krijgt laadpalen en infiltratieriolering

OPEN
PROJECT DETAILS
Vernieuwde riolering voor duurzame brandveiligheid.

OPEN
PROJECT DETAILS
Duurzame aanleg riolering en ondergronds bufferbekken volgens strikte regels.

OPEN
PROJECT DETAILS
Hergebruik regenwater mogelijk door regenwaterbuffering.

OPEN
PROJECT DETAILS
Berekening en uitvoering waterbesparing door plaatsing buffer en infiltratie regenwater.

OPEN
PROJECT DETAILS
Advies en vlekkeloze aanleg van duurzame openbare wegenis met riolering.  

OPEN
PROJECT DETAILS
Albert Hein-parking uit waterdoorlatende verharding, met ondergronds infiltratiebed.

OPEN
PROJECT DETAILS
Waterabsorberende en waterdoorlatende personeelsparking.

OPEN
PROJECT DETAILS
3.000 m² nieuwe verharding laat regenwater probleemloos infiltreren.

OPEN
PROJECT DETAILS
Hergebruik regenwater optimaal ingezet voor sanitair schoolgebouwen.

OPEN
PROJECT DETAILS
Belasting riolering voorkomen door uitgekiende studie en plaatsing regenwaterbuffer.

OPEN
PROJECT DETAILS
Uitvoering correcte aansluiting, optimalisatie en piekfijn onderhoud.

OPEN
PROJECT DETAILS
Nieuwe kantoorgebouwen kregen knap afgewerkte parkings en omgeving.

OPEN
PROJECT DETAILS
Nieuw containerpark hergebruikt regenwater na plaatsing bufferopvang.

OPEN
PROJECT DETAILS
De showroom en magazijnen kregen drie prefabputten voor buffering regenwater.

OPEN
PROJECT DETAILS
Vlotte afwatering van vuil- en regenwater nu mogelijk door plaatsing pompputten. 

OPEN
PROJECT DETAILS
Bodemvervuiling voorkomen door de aanleg van kleimatten onder nieuwe betonpiste.

OPEN
PROJECT DETAILS
Probleemloze infiltratie regenwater van daken en drainage parkingoppervlakte.

OPEN
PROJECT DETAILS
Buffer met opgevangen regenwater zorgt voor extra bluswater bij brand.

OPEN
PROJECT DETAILS
Open buffer aangewezen voor vertraagde lozing regenwater.

OPEN
PROJECT DETAILS
Overstroomde parkings onmogelijk door infiltratie regenwater via harde kunststof bekken.

OPEN
PROJECT DETAILS
Na herstellingswerken van de riolering volgde de aanleg van een ecologische parking.